Wie zijn wij | Contacten    
CityToo : nieuwe aankoop en verkoop of van gelegenheid, kleine aankondigingen - NEDERLAND
 Nederland   Van landen veranderen
0 artikelen
Het totaal: 0,00 €
Uw Mand valideren
 
Vergelijkt, koopt, verkoopt in alle garantie!
 
 
 Gebruiksaanwijzing

Vendre en toute garantie

 • Schrijft u in om uw rekening op CityToo te creëren - Klikt hier om zich in te schrijven
 • Als u wordt ingeschreven, kunt u de producten registreren die u wilt verkopen - Klikt hier om te verkopen
 • Zodra een koper bestelt, wordt u per mail en per bericht van alarm in uw rekening verwittigd.
 • U kunt het aanbod van de koper aanvaarden of verwerpen.
 • In geval van inwilliging, CityToo neemt het geld van de verkoop waar.
  U kunt dus uw product in alle garantie verzenden.
 • Vanaf ontvangst van het product door de koper en overeenkomst ervan, is de verkoop besloten en CityToo geeft het geld vrij om het te crediteren op uw rekening CityToo. AAN uw vraag, wordt hij meteen op uw bankrekening gedraaid.
 • Als de koper vergeet om in te stemmen, is de verkoop automatiquemen na 21 dagen besloten.
 • Als de koper niet tevreden is, CityToo verplicht zich opdat hij het product onder 7 dagen terugstuurt.
 • In geval van geschil, CityToo scheidsrechter vanaf de bewijsnummeren die door de koper en de verkoper werden geleverd.

U kunt slechts winnen

De inzet in verkoop van een voorwerp is gratis en onbegrensd. Dat verplicht u in geen enkel opzicht, als u niet op CityToo verkoopt, dat u kost niets.

Vergeet niet om uw prijzen te bepalen rekening houdend met de commissie die met het loon van de dienst overeenstemt die per CityToo wordt aangeboden:

De commissie is een veranderlijk deel van de verkoopsprijs die per gedeelten wordt berekend:

1% TTC du prix sur la tranche au-delà de 500 €
5% TTC du prix sur la tranche entre 300 et 500 €
10% TTC du prix sur la tranche entre 100 et 300 €
15% TTC du prix sur la tranche en deça de 100 €

U zult opmerken dat de commissie alleen op de verkoopsprijs wordt berekend. U betaalt dus geen commissie op de kosten van haven. En u zult eveneens opmerken dat geen enkel veranderlijk deel, noch geen enkel minimaal bedrag worden opgenomen: bij ons conccurents, kunnen deze aanvullende kosten de commissie verdubbelen.

Laatste goed nieuws! CityToo stort u de kosten van haven.

Voorbeelden

De berekeningen worden automatisch door de plaats volgens de hierboven uitvoerig beschreven regels gedaan.

Voorbeeld van de berekening van het bedrag dat aan de verkochte verkoper voor een DVD is gestort 8,00 € :

Prijs van DVD : 8,00 €
Commissie : 15% x 8,00 = 1,20 € TTC
Kosten van haven aan de verkoper wordt terugbetaald die, : 2,50 €
Totaal aan de verkoper is gestort dat, : (8,00 + 2,50) - 1,20 = 9,30 €

Voorbeeld van de berekening van het bedrag aan de verkoper is gestort dat, voor een verkochte televisie 1100 € :

Prijs van de televisie : 1100,00 €
Commissie : 1%x(1100-500) + 5%x(500-300) +10%x(300-100) + 15%x100 = 51,00 € TTC
Kosten van haven aan de verkoper wordt terugbetaald die, : 22,50 €
Totaal aan de verkoper is gestort dat, : (1100 + 22,50) - 51,00 = 1071,50 € FAQ verkopers - praktische Vragen

Producten verkopen

Het is betalend, het is gratis?
U kunt slechts winnen want de inzet in verkoop is gratis en onbegrensd en het is u die de verkoopsprijs rekening houdend met de commissie bepaalt die met het loon van de dienst overeenstemt die per CityToo wordt aangeboden. Deze commissie wordt dat afgenomen als u verkoopt. Als u niets verkoopt, kost dat u niets.

Hoeveel producten kan men in verkoop zetten?
U kunt een onbegrensd aantal producten in verkoop zetten. Meer zet u producten in verkoop, meer verhoogt u uw kansen om meer te verkopen.

Kan men foto's toevoegen, video's?
U kunt zonder aanvullende kosten net zoveel foto's en video's toevoegen waarnaar u verlangt.

Mijn product werd, waarom afgeschaft?
Veillez à respecter les règles de qualité suivantes:

 • on-line in de goede categorie zetten
 • de stad moet juist op de hoogte gebracht worden
 • de titel moet nauwkeurig zijn en de werktekening moet samenhangend zijn
 • de prijs moet juist zijn
 • la photo doit être de qualité et respecter la loi
 • pour des raisons de sécurité et de qualité, le titre et le descriptif ne doivent pas comporter vos coordonnées personnelles
 • un produit en vente = un produit unique = un prix correct = une commande potentielle

Zich hoe als bedrijf inschrijven?
U kunt zich als bedrijf inschrijven. Op het moment van uw inschrijving, kunt u het soort uw rekening aangeven, pécisez terwijl u professioneel bent.

Hoe doen om een voertuig, een motor, een boot, een onroerend goed te verkopen?
Voor deze producten, zal een betrokken koper u een bericht via de plaats verzenden om u vragen te stellen of van een rendezvous te passen. Het zal u net voldoen om punten op de plaats on-line te kopen om de antwoorden op uw aankondigingen te lezen. Dat zal u niets kosten als u geen antwoorden hebt.

Kan men toebehoren voor voertuigen, motor verkopen, boten?
Jawoord, kunt u deze producten in verkoop zetten. De kopers plaatsen hun on-line bestellingen.

Termijnen en leveringskosten

Ik ken de kosten van haven niet om mijn product te verzenden?
Wij stellen ter beschikking uw een rooster tarifiaire wie u zal toelaten om zich te helpen om uw kosten van haven snel te berekenen. Wij wijzen u eveneens de bekendste expediteurs. Bovendien voor elk product dat u verkoopt op CityToo, kunt u de prijs voor de volgende levertijden bepalen:

 • Express levering (48H Chrono)
 • normale levering (3 tot 4 dagen)
 • langzame levering (meer dan 4 dagen)
 • levering ontvoering ter plaatse (Geen enkele kosten van haven)

Is wat u de kosten van haven stort?
Jawoord, biensûr! De kosten van haven worden door de koper betaald en volledig gestort u.

En de ontvoering ter plaatse, is het mogelijk?
Jawoord, biensûr! Het is praktisch als u verkiest geen product te verzenden in het bijzonder, ofwel als het product lastig is (televisie, koelkast, lave-linge…)

De ontvoering ter plaatse, hoe loopt dat?
Volkomen normaal behalve dat u het pakket niet verzendt:

 • De koper betaalt zijn on-line bestelling. Het geld wordt op een tussenrekening geblokkeerd.
 • U aanvaardt de bestelling
 • Uw persoonlijke personalia worden verzonden naar de koper die van een rendezvous met u past.
 • De koper krijgt ter plaatse terug zijn bestelling. De koper heeft niets om ter plaatse te betalen.
 • Later zodra de koper instemt, is de verkoop besloten en CityToo geeft het geld vrij om het te crediteren op uw rekening CityToo. AAN uw vraag, wordt hij meteen op uw bankrekening gedraaid.
 • Als de koper vergeet om in te stemmen, is de verkoop automatiquemen na 21 dagen besloten.
 • Als de koper niet tevreden is, CityToo verplicht zich opdat hij het product onder 7 dagen terugstuurt.

Is wat de koper moet betalen verschillende keer de kosten van haven als hij me verschillende artikelen bepaalt?
Jawoord! Daarentegen moet u een vermindering van 75% op de kosten van haven van de minst dure artikelen toekennen in het geval dat de koper u verschillende artikelen bepaalt.

Is wat de kosten van haven zijn verhoogd als de koper besluit om zich in een vreemd land te laten leveren?
Jawoord! De kosten van haven van de artikelen die in een vreemd land worden geleverd, zijn automatisch verhoogd van 150%. Wij storten u de volledigheid van deze kosten van haven.

Bestellingen

Hoe gebeurt dat wanneer ik heb een bestelling?
Zodra een koper bestelt, wordt u per mail en per bericht van alarm in uw rekening verwittigd. U moet deze bestelling aanvaarden of weigeren.

Wat is wat gebeurt als ik een bestelling aanvaard?
Na inwilliging, kunt u in alle garantie het pakket aan de koper door de expediteur van uw keus erg verzenden door de levertijd te eerbiedigen die door de koper wordt gekozen.

Waarom vervolgens het pakket in alle garantie verzenden, terwijl ik nog altijd niet werd betaald?
CityToo reeds heeft het geld van de verkoop waargenomen. Dit geld wordt op een tussenrekening geblokkeerd. Dit geld is u bestemd, u kunt dan in alle garantie leveren. Vanaf ontvangst van het product door de koper en overeenkomst ervan, is de verkoop besloten en CityToo geeft het geld vrij om het te crediteren op uw rekening CityToo. AAN uw vraag, wordt hij meteen op uw bankrekening gedraaid.

Wat gebeurt er als ik een bestelling weiger?
De bestelling wordt geannuleerd. Bovendien zijn wij van mening dat dit product niet meer beschikbaar is, en het produceert tijdelijk wordt teruggetrokken uit de verkoop. Bovendien zullen de kopers uw verminderd niveau van inwilliging van de bestellingen zien.

Wat gebeurt er als ik vergeet om een bestelling te aanvaarden?
Overschreden een termijn van 72 bewerkt uur, wordt de bestelling geannuleerd en wij zetten uw rekening in manier vakantie. Al uw producten worden tijdelijk teruggetrokken uit de verkoop tot uw terugkeer van vakantie.

Betaling

Wie betaalt me en wanneer?
Vanaf ontvangst van het product door de koper en overeenkomst ervan, is de verkoop besloten en CityToo geeft het geld vrij om het te crediteren op uw rekening CityToo. AAN uw vraag, wordt hij meteen op uw bankrekening gedraaid.

Wat t gebeurt hij als de koper vergeet om in te stemmen?
De verkoop is automatisch na 21 dagen besloten: CityToo geeft het geld vrij om het te crediteren op uw rekening CityToo. AAN uw vraag, wordt hij meteen op uw bankrekening gedraaid.

Wanneer en hoe wordt het geld op mijn bankrekening gedraaid?
Vanaf uw RIB (Bankoverzicht van Identiteit) en aan uw vraag, voeren wij meteen overschrijvingen van uw rekening CityToo naar uw bankrekening uit.

Als de koper niet tevreden is

Wat t gebeurt hij als de koper niet volstaat is?
CityToo verplicht zich opdat hij u het product onder 7 dagen terugstuurt. CityToo vergoedt u de kosten van haven binnen de grens van 10 euro.

Wat t gebeurt hij als de koper het gebroken of duidelijk beschadigde product terugstuurt?
Als de koper niet kan bewijzen dat het product reeds werd gebroken of werd beschadigd, is de verkoop besloten op voorwaarde het product aan de koper terug te sturen. De kosten van terugkeer worden u door CityToo binnen de grens van 10 euro vergoed.

Privé-leven en beschermingen van de nominatieve gegevens

Wat is uw beleid ten aanzien van de nominatieve gegevens?
CityToo verbindt zich ertoe om de persoonlijke voorlichting van zijn klanten aan andere ondernemingen nooit te verkopen. Wij doen evenmin een publicitaire huis-aan-huis-verkoop telefonisch of per telefax.
Privé-leven en beschermingen van de gegevens van het lid 
 
 
 
 Veiliggestelde betaling

 
CityToo

Plaats van markt laatste generatie
Vergelijkt, koopt, verkoopt © in alle garantie behalve 14 diensten van kleine plaatselijke aankondigingen.

Eerste plaats om u te betalen
0,10€ per neergezette aankondiging.

Plaats van kwaliteit
Consultez des annonces de moins de 60 jours.

Plaats van vertrouwen
Koopt en betaalt in alle garantie op CityToo, u zult terugbetaald worden als u niet tevreden bent, en de verkoper zal niet betaald worden.

Veiliggestelde aankoop 100%
Doet uw aankoop en betaalt in alle garantie per bankkaart op CityToo.


 
Getuigenissen
 
 
 
Een alarm Mail creëren
 
 
Si vous aimez
 

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen om erover te spreken of over uw blog een artikel te schrijven om onze website aan te bevelen.

Benjamin Loire
Voorzitter en medestichter
 
 
 

Derde dienst van vertrouwen
Veiliggestelde betaling        

Glossarium    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Volksonderzoeken    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Copyright © 2004-2020 CityToo - Alle gereserveerde rechten. De merken en de vermelde commerciële merken behoren tot hun respectieve eigenaars. Officieel uur aan het hoofdkantoor van CityToo : 28-Nov-2020 20:07:47 Paris, France